Pravidla Megavideo soutěže

  1. Pořadatel soutěže

   1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Megavideo soutěž“ (dále jen soutěž) je společnost Geek, s.r.o. se sídlem Vinohradská 93, 120 00 Praha 2, IČ: 01938495. (dále jako „pořadatel“).

  2. Doba platnosti soutěže

   2.1 Soutěž probíhá od 17. 11. 2015 do 13. 12. 2015. Účastník soutěže je každý, který nahraje video na odkaz v popisu soutěže a zároveň splní podmínky pro publikování videa.

  3. Účastníci soutěže

   3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 10 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.

   3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

  4. Pravidla soutěže

   4.1 Vytvoření co nejoriginálnějšího a vtipného videa, kde bude v hlavní roli figurovat tričko. Maximální délka videa je stanovena na pět minut. Video s nevhodným obsahem (nenávistným, rasistickým, pornografickým, atd.) nebude do souěže zařazeno. Video nesmí obsahovat autorsky chráněno hudbu nebo obrazový materiál.

   4.2 Vyhodnocení soutěže bude probíhat ve dvou kategoriích. V první kategorii na základě výběru pěti členné poroty Geekshopu a v druhé kategorii jedno výherní video na základě počtu likes na facebookové stránce Geekshopu, kam budou videa průběžně nahrávána.

   4.3 Každý Účastník se může zúčastnit pouze jednou.

  5. Výhry, podmínky získání výher

   5.1 Výherní ceny:

   1. místo – poukaz na nákup na Geekshop.cz dle vlastního výběru v hodnotě 5000Kč

   2. místo – poukaz na nákup na Geekshop.cz dle vlastního výběru v hodnotě 2000Kč

   3. místo – poukaz na nákup na Geekshop.cz dle vlastního výběru v hodnotě 1000Kč

   Nejoblíbenější video
   Poukaz na nákup na Geekshop.cz dle vlastního výběru v hodnotě 3000Kč

   Každý zúčastněný, který splní podmínky videa, obdrží dárek v podobě poukazu na náramek Geekshop v hodnotě 89,-

   5.2 Výherci budou vyhlášeni 13. 12. 2015

   5.3 Tři Výherci budou vybrání na základě subjektivního dojmu pěti člennou porotou v Geekshopu. V kateogorii nejoblíbenější video budou hlasovat diváci pomocí „likes“ na sociální síti Facebook.

  6. Závěrečná ustanovení

   6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky.

   6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na Facebooku/Instagramu/webových stránkách www.geekshop.cz a pro případ, že se stane výhercem i jména a příjmení.

   6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

   6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 17. 11. 2015